Kosters Trädgårdar

KURSER 2022

Permakultur grundkurs, PDC

med Jona Elfdahl och Helena von Bothmer


Kursen ger dig ingående förståelse för:

• Permakulturens grunder såsom principer, designmetoder och processer

• Systemförståelse - ekologiska, regenerativa och mänskliga system

• Kretslopp

• Designförmåga och erfarenhet av att ha genomfört egen design

Helena har arbetat med Permakultur i 20 år från uppbyggandet av Kosters trädgårdar. Hon är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.

Jona är trädgårdsmästare och konstnär och driver kulturplattformen Gylleboverket. På gården “Lilla Skärddaröd” har han anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av Mandel, Valnöt och Äkta kastanj. Jona odlar frö åt Runåbers Frö.


20-27 september 2021, Lilla Skräddaröd på Österlen

25 april  - 1 maj 2022; Kosters Trädgårdar, Sydkoster